เริ่มต้นสุขภาพที่ดีกับทิฟฟานี

ดูแลแมวของคุณด้วย
ทิฟฟานี

เลือกสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม

กับ อาหารแมวทิฟฟานี สูตร All Life Stage


เหมาะกับแมว
ทุกสายพันธุ์ตั้งแต่
2 เดือนขึ้นไปไม่ใส่สีสังเคราะห์และ
กลิ่นหรือรสปรุงแต่งโภชนาการครบถ้วนตาม
มาตราฐานสากลควบคุมความเค็ม
เกลือแค่ 0.5%เริ่มต้นเพียง
105.-


แมวกินยากต้องสยบ

กินง่ายด้วยเม็ดอาหารรูปตัว Y ขนาดพอดีคำ กับ คุณค่าคับเม็ดกับโปรตีนจากเนื้อไก่ และปลา

Our Products