fbpx

For Dog

Tiffany Super Premium อาหารแมว

สูตรเนื้อไก่ ปลาและข้าว เม็ดอาหารรูปตัว Y กินง่าย สำหรับแมวทุกสายพันธุ์ ทุกช่วงวัย

Tiffany Super Premium อาหารสุนัขโต

เม็ดอาหารแบนใหญ่ ช่วยขัดฟันได้ดี เหมาะสำหรับสุนัขโต พันธุ์ใหญ่ หรือพันธุ์กลาง อายุ 1 ปีขึ้นไป เช่น โกลเดน รีทรีฟเวอร์, ลาบราดอร์, เฟรนช์บูลด็อก, คอร์กี้,ฯลฯ

Tiffany Super Premium อาหารลูกสุนัข

เม็ดอาหารแบนใหญ่ ช่วยขัดฟันได้ดี โภชนาการเหมาะสมต่อความต้องการของลูกสุนัข เหมาะสำหรับลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ หรือพันธุ์กลาง

Tiffany Super Premium อาหารสุนัขโต พันธุ์เล็ก

เม็ดอาหารกลมแบนเคี้ยวง่าย ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก อายุ 1 ปีขึ้นไป เช่น ปอมเมอเรเนียน, ชิวาวา, แจ๊ครัสเซล ฯลฯ

Tiffany Super Premium อาหารลูกสุนัข พันธุ์เล็ก

เม็ดอาหารแบนใหญ่ ช่วยขัดฟันได้ดี โภชนาการเหมาะสมต่อความต้องการของลูกสุนัข เหมาะสำหรับลูกสุนัขพันธุ์เล็ก