เริ่มต้นสุขภาพที่ดีกับทิฟฟานี

ดูแลแมวของคุณด้วย
ทิฟฟานี

เลือกสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม

กับ อาหารแมวทิฟฟานี สูตร All Life Stage


เหมาะกับแมว
ทุกสายพันธุ์ 2 เดือนขึ้นไปควบคุมความเค็ม
เกลือแค่ 0.5%ไม่ใส่สีสังเคราะห์และ
กลิ่นหรือรสปรุงแต่ง


แมวกินยากต้องสยบ

กินง่ายด้วยเม็ดอาหารรูปตัว Y ขนาดพอดีคำ กับ คุณค่าคับเม็ดกับโปรตีนจากเนื้อไก่ และปลา

Our Products