About Tiffany

อาหารสุนัขและแมว Tiffany เม็ดแรกเริ่มผลิตในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2541 เรามุ่งมั่นที่่จะพัฒนาอาหารที่ดี มีคุณภาพ และมีสารอาหารที่สมบูรณ์และครบถ้วน (Complete and Balance)  สอดคล้องกับวัตถุดิบในประเทศและสภาพแวดล้อมของไทยเพื่อสัตว์เลี้ยงของคุณเพื่อให้ได้รับทั้งคุณภาพที่ดี ในราคาที่เหมาะสม.

เพราะว่าผู้เลี้ยงทุกคนต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงที่เรารัก

การเลือกอาหารที่ดีย่อมทำให้สุนัขและแมวมีพัฒนาการและการเติบโตที่สอดคล้องกับช่วงวัย

รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีขนเงางาม และมีอายุยืนยาว